Ko zna zna odgovori

Postavi pitanje i proveri znanje

Aplikacija „Ko zna zna“ je pohranjena na serveru sa SSD hard diskom.
Već nakon unošenja 1 slova pojavljuju se rešenja, a sa unosom više slova generator prepoznaje pitanja, pravi selekciju i nudi tačna rešenja.
Brzina pretrage se meri stotinkama, a baza se svakodnevno dopunjava novim pitanjima.
Za pretragu koristiti latiničnu pismo.
Algoritam je podešen da prepoznaje reči sa i bez kvačica, npr. Miš ili Mis, Čaj ili Caj i sl.

Pretraga...